Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

mở đầu.

blog của jineda và aoi to kuro ( cùng hợp tác và phát triển ấy mà)
... tớ khá tồi môn văn nên đành chịu vậy.

mai sẽ cố kiếm cái gì khá khẩm hơn...